Hva gjør vi ?

Les mer

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken, som omhandler forebygging, håndtering og rehabilitering av muskel- og skjelett-skader relatert til deltakelse i idrett eller fysisk aktivitet.

Finn en idrettskiropraktor

Les mer

Trenger du som utøver eller ditt lag en idrettskiropraktor ?

Kontakt din lokale kiropraktor !

Copyright © 2018  - Kiropraktorenes idrett- og rehabiliteringsorganisasjon

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken, som omhandler forebygging, håndtering og rehabilitering av muskel- og skjelett-skader relatert til deltakelse i idrett eller fysisk aktivitet.

Trenger du som utøver eller ditt lag en idrettskiropraktor ?

Kontakt din lokale kiropraktor !