KIRO

Les mer

- Styret

- Historie

- Vedtekter

OPTIMAL

FUNKSJON

GIR BEDRE

PRESTASJON

Hva gjør vi ?

Les mer

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken, som omhandler forebygging, håndtering og rehabilitering av muskel- og skjelett-skader relatert til deltakelse i idrett eller fysisk aktivitet.

Bli medlem

Les mer

Fordeler:

 

•Være en del av et viktig og spennende fagfelt innen kiropraktikken

•Rabatt på kurs arrangert av KIRO

•Automatisk medlem av FICS og dermed rabatt på FICS-kurs

•Medlemslista blir lagt ut på www.idrettskiropraktikk.no

•Delta som kiropraktor ved idrettsarrangement

•Utlån av roll-ups og mulighet til å bestille logo-tøy

Videreutdanning

Les mer

Grunnkurs idrettsmedisin - Trinn 1-4

 

- ICCSP (FICS) The Internationally Certified

  Chiropractic Sports Practitioner

 

- CCSP: Certified Chiropractic Sports

  Physician/Practitioner

 

- DACBSP Diplomate American Chiropractic

  Board of Sports Physicians

Kurs/seminar

Les mer

Copyright © 2018  - Kiropraktorenes idrett- og rehabiliteringsorganisasjon

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken, som omhandler forebygging, håndtering og rehabilitering av muskel- og skjelett-skader relatert til deltakelse i idrett eller fysisk aktivitet.

Fordeler:

•Være en del av et viktig og spennende fagfelt innen kiropraktikken

•Rabatt på kurs arrangert av KIRO

•Automatisk medlem av FICS og dermed rabatt på FICS-kurs

•Medlemslista blir lagt ut på www.idrettskiropraktikk.no

•Delta som kiropraktor ved idrettsarrangement

•Utlån av roll-ups og mulighet til å bestille logo-tøy

Grunnkurs idrettsmedisin - Trinn 1-4

 

- ICCSP (FICS) The Internationally Certified

  Chiropractic Sports Practitioner

 

- CCSP: Certified Chiropractic Sports

  Physician/Practitioner

 

- DACBSP Diplomate American Chiropractic

  Board of Sports Physicians